Machinevertalingen

Het internet groeit hard; vandaag de dag zijn er naar schatting 1 miljard websites te vinden. Honderduizenden nieuwe websites worden dagelijks aan het internet toegevoegd. Naast muziek, filmpjes en plaatjes is tekst nog steeds de voornaamste invulling. Men schat dat er iedere dag zo’n

250.000.000.000.000.000 (250 biljard) woorden

worden geschreven op webpagina’s wereldwijd! Ongeveer 1,6 miljard woorden worden dagelijks vertaald, maar dat is nog geen 0,0000000064% van de totale woordproductie.

Als de wereld meer content vertaald wil zien – en er komt steeds meer content – dan is het gerechtvaardigd om te stellen dat er niet genoeg mensen op de aardbol zullen zijn om al het vertaalwerk te laten doen, tenzij miljoenen nu zich alsnog storten op vertaalwerk.

Heb je ooit een website gezien waar je iets kon kopen dat je echt wilde hebben? En was die informatie beschikbaar in het Nederlands? Zo niet, dan is de kans groot dat je die mooie schoenen of dat dure apparaat toch niet zult kopen. 85% van de consumenten is van mening dat als verkoopinformatie in zijn of haar eigen taal beschikbaar zou zijn over een product dat ze hadden willen kopen, dat een doorslaggevende reden zou zijn om het te kopen. Dus als je een webshop beheert zonder een Italiaanse taaloptie, vergeet het dan maar om je product aan Italianen te slijten.

Machinevertaling

Gelukkig is er een oplossing voor dit probleem: de combinatie van machine en mens: MT+PE. Dit staat voor Machine Translation Plus Post-Editing. De gedachte is dat de machine het domme werk kan doen terwijl de post-editor zich daarna kan bezig houden met de meer intellectuele uitvoering van de opdracht. Een vertaalmachine alleen volstaat nog niet voor een goede vertaling, al kunnen machinevertalingen in sommige gevallen erg handig zijn, vooral waar de vertaalkwaliteit van ondergeschikt belang is. SDL heeft een aardige grafiek gemaakt om dit te illustreren.

Deze grafiek is van SDL.

Je ziet hier dat veel tekstsoorten het best door menselijke vertalers kunnen worden bewerkt tot vertaling. Er zijn ook teksten (links) die prima alleen door vertaalmachines kunnen worden vertaald, maar in het midden is een groot gebied van tekstsoorten waar MT+PE prima geschikt voor is. VTMT is ervan overtuigd dat MT+PE zal groeien en tot een substantieel deel van de vertaalindustrie zal gaan behoren.

Als je menselijke vertalingen (HT) vergelijkt met MT dan zijn er een groot aantal voordelen te behalen met MT. Onnodige menselijke fouten zoals typo’s, inconsistenties, misspellingen, verkeerde interpunctie en lay-out kwesties worden al door CAT tools ondervangen, maar zelfs dan biedt MT meer. Met MT kan de snelheid van het vertaalproces aanzienlijk worden verhoogd waardoor niet alleen tijd maar ook geld wordt bespaard. Een goede, snelle vertaler kan zo’n 2500 woorden per werkdag vertalen, maar een post-editor die een geautomatiseerde vertaling nakijkt, kan makkelijk 6.000 woorden aan;  een ervaren post-editor tot wel 15.000 woorden per dag. Als je erin slaagt je MT-engine goed te trainen met behulp van eerdere vertalingen, woordenlijsten, vertaalgeheugens (MT’s), terminologielijsten en ander relevant referentiemateriaal, dan kan de snelheid zelfs oplopen tot 24.000 woorden per dag.

VTMT werkt veel met MT+PE. Voor de verwerking van vertalingen maken wij gebruik van de beste vertaalmachines en de beste post-editors. Post-editing of post-editen is het vertaalproces waarbij post-editors het resultaat van een geautomatiseerde vertaling nakijken.

Artikelen over Machinevertalingen