Checklist

Voor een vlotte verwerking van een vertaalopdracht is het raadzaam eerst de vragen uit onderstaande checklist te doorlopen. De checklist helpt ons om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Doel

1. Wat wilt u laten vertalen?
Gaat het om een brief, een brochure, een handleiding, een website of iets anders?
2. Waar gaat de tekst over?
Binnen welk domein of vakgebied valt de te vertalen tekst? Is het medisch, juridisch, technisch of politiek? Handelt het over biologie, televisie, IT of sport?
3. Voor wie is de vertaling uiteindelijk bestemd?
Wie zijn de lezers van uw vertaling? Zijn dat uw medewerkers, uw klanten of de hele wereld? Weet uw lezer waar de test over gaat of moet de tekst hem aan de hand nemen?
4. Is de tekst informatief, persuatief, betogend, expressief of verstrooiend?
Een reclametekst moet de lezer overhalen iets te kopen, maar een gebruikershandleiding is alleen maar om uw klanten te informeren.
5. Is de tekst zakelijk of informeel?
Gaat u uw lezer met “u” of met “je” aanspreken? In de vertaling wordt rekening gehouden met de formaliteit in het taalgebruik.
6. Is de tekst vertrouwelijk?
Voor het waarborgen van de vertrouwelijkheid van de tekst, kan een overeenkomst worden gesloten met VTMT. Dat geldt ook voor teksten onder embargo, zoals nieuwswebsites of persberichten.

Specificaties

7. Hoeveel documenten zijn er te vertalen?
Gaat het om één document of om meer documenten? Of wilt u slechts een gedeelte van een document laten vertalen? Geef dan duidelijk aan welke delen u wilt laten vertalen, bijvoorbeeld door deze te arceren.
8. Hoeveel woorden staan er in het document dat moet worden vertaald?
In een tekstdocument kan het aantal woorden automatisch worden geteld. Het aantal woorden is in de meeste gevallen het uitgangspunt voor de berekening van de prijs van de vertaalopdracht. U kunt het aantal woorden ook door VTMT laten tellen.
9. Is er referentiemateriaal beschikbaar?
Zijn er eerder gemaakte vertalingen, woordenlijsten, vertaalgeheugens, websites of is er nog ander materiaal beschikbaar dat als referentie kan dienen? Stuur die documentatie dan mee, dan kan VTMT daar gebruik van maken bij het opstellen van de vertaling.
10. In welke taal is het oorspronkelijke document opgesteld?
Dit wordt de brontaal genoemd. Het kan van belang zijn om te weten uit welk land de tekst oorspronkelijk komt. Kijk hier voor een overzicht van alle Europese talen.
11. Naar welke taal of talen moet het document worden vertaald?
Dit wordt de doeltaal genoemd. Ook hiervoor is het van belang om te weten voor welk land de tekst bestemd is. Kijk hier voor een overzicht van alle Europese talen.
12. In welke opmaak is het oorspronkelijke document gemaakt?
Is de brontekst in MS Word, MS Excel, pdf of iets anders opgemaakt? Houdt u er alstublieft rekening mee dat voor pdf-documenten een conversie naar Word nodig is. Mogelijk worden hier extra kosten voor in rekening gebracht.

Levering

13. In welke opmaak moet de vertaling worden geleverd?
Normaal gesproken wordt de vertaling in dezelfde opmaak geleverd als de brontekst, maar voor opdrachten met een pdf-brondocument leveren wij de vertaling als MS Word-bestand aan.
14. Wat is de deadline voor levering?
Wanneer heeft u de tekst uiterlijk nodig? Zit daar nog enige rek in? Geeft u alstublieft duidelijk datum én tijd aan.
15. Is er haast bij de vertaling?
Voor opdrachten met grote urgentie geldt een spoedtarief.

Met deze informatie kunt u een offerte aanvragen, waarin de prijs, de leverdatum en de overige leveringsvoorwaarden worden vastgesteld.