Sommige hersenen leren beter tweede taal –

Wetenschappers hebben ontdekt dat de hersenen van sommige mensen bijzonder goed geschikt zijn voor het leren van een tweede taal. Het gaat om mensen die een bovengemiddeld aantal connecties hebben tussen hersengebieden die betrokken zijn bij taalverwerking en abstract denken. Zij leren een nieuwe taal zoals Chinees veel sneller dan gemiddeld. Dat melden Amerikaanse onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Journal of Neurolinguistics. Lees hier het hele artikel.

Sales & marketing floreren dankzij vertalingen –

Vertalen is nou echt het laatste waar je aan denkt bij de marketing van je nieuwe product. Maar eigenlijk is het onbegrijpelijk dat daar niet wat beter over wordt nagedacht als je weet hoe belangrijk het is om je product in het buitenland goed op de kaart te zetten en te verkopen. Deze infographic geeft een aantal facts and figures over internationale sales. Je krijgt een verrassend beeld van het de invloed die een vertaling kan hebben op de groei van je sales.

Asap mag niet meer in het Frans –

De Academie française heeft de Engelse afkorting asap in de ban gedaan.

Ook in het Nederlands wordt asap (as soon as possible) regelmatig gebruikt in plaats van of naast zsm (zo spoedig mogelijk), maar de Franse taalpolitie, de Academie française, laat dat niet toe. Op hun website wordt alle Fransen expliciet opgedragen ‘dès que possible’ te gebruiken in plaats van asap.

Académie française

Volgens de leden van de Academie, die in het Frans ook wel de onsterfelijken worden genoemd, is de Engelse afkorting verre van transparant. De Engelse taal zou bovendien een minachtend en bedreigend karakter verbergen onder het mom van moderne rommel. De term asap zou vooral in verstedelijkte gebieden worden gebruikt om aan te geven dat iets onmiddellijk dient te gebeuren waar geen uitstel wordt geduld. Het Franse ‘dès que possible’ zou deze connotatie niet hebben.

Daarom stelt de Academie om ‘Répondre dès que possible’ te gebruiken in plaats van ‘Répondre asap’ en ‘À retourner dès que vous pourrez’ voor het – in hun ogen – incorrecte ‘À retourner asap’.

De Academie stoort zich ook aan andere Engelse termen als to score, crowdfunding, cloud computing, indoor/outdoor en video on demand. De puriteinse geest van de Academie werkt ook door in de URL waar twee letters van de Académie française niet door http worden herkend en dus maar worden weggelaten. De url van de Academie luidt daarom: “http://www.xn--acadmie-franaise-npb1a.fr/”.

Taal kan ontwikkeling van rekenen bij kinderen beïnvloeden –

In een gezamenlijk project van vijf Amerikaanse universiteiten hebben onderzoekers een verband aangetoond tussen taal en rekenen. Het onderzoek is uitgevoerd in de VS, Slovenië en Saudi-Arabië. Voor het onderzoek is gekeken naar kinderen tussen twee en vier jaar.

In talen met een zogenaamde dualis, zoals het Arabisch en het Sloveens, bleken kinderen veel eerder het begrip ‘twee’ te kunnen gebruiken dan in talen waar geen dualis bestaat, zoals het Engels en het Nederlands. De dualis of tweevoud, is een vorm van een zelfstandig naamwoord dat de hoeveelheid twee aangeeft; het Engels en het Nederlands kent alleen enkelvoud en meervoud.

Lees verder.

Google Translate bereikt mijlpaal met 80 talen –

Google Translate heeft een nieuwe mijlpaal bereikt; het Amerikaanse bedrijf heeft aangekondigd dat het negen nieuwe talen ondersteunt, waarbij het totaal aantal talen voor Google Translate is opgeklommen tot 80.
“Of je nu door een vreemd land trekt of simpelweg probeert te communiceren met iemand die jouw taal niet spreekt, Google Translate brengt je in contact met nieuwe informatie en mensen”, zegt software-ontwikkelaar Arne Mauser. “Vandaag lanceren we negen nieuwe talen uit Afrika, Azië en Oceanië, gesproken door in totaal 200 miljoen sprekers.”

Google TranslateHet gaat om Hausa, Igbo, Yoruba, Somalisch, Zulu, Mongools, Nepalees, Punjabi en Maori. De eerste drie zijn de voornaamste talen in Nigeria. Het Somalisch wordt gesproken in Somalië en enkele aanpalende landen in de Hoorn van Afrika met zeventien miljoen moedertaalsprekers. Zulu wordt gesproken in Zuid Afrika en andere landen in zuidwest Afrika met tien miljoen moedertaalsprekers.
Het Mongools wordt gesproken in Mongolië (Azië) en delen van China en heeft zes miljoen moedertaalsprekers. Het Nepalees wordt gesproken in Nepal en India en heeft zeventien miljoen moedertaalsprekers. Het Punjabi wordt gesproken in India en Pakistan en telt 100 miljoen moedertaalsprekers.
Het Maori wordt gesproken door de Maori uit Nieuw Zeeland en telt 160.000 sprekers. De ondersteuning voor deze taal is mogelijk gemaakt door de inspanning van een vrijwilliger.
Eerder dit jaar heeft Google de talen Bosnisch, Cebuano, Hmong, Javaans en Marahti toegevoegd. Kijk hier voor een overzicht van alle talen bij Google Translate.

Hoe het internet talen de nek om draait –

Minder dan 5% van de huidige talen van de wereld wordt gebruikt op het internet, zo verklaart taalkundige András Kornai in een recente studie. De vrees bestaat dat het internet de andere 95% van de talen de nek om zal draaien.

Deze onthutsende conclusies komen uit een artikel dat is gepubliceerd in het oktobernummer van het blad PLOSOne getiteld “Digital Language Death”. In het onderzoek wordt geprobeerd antwoord te geven op de fascinerende maar weinig gestelde vraag: hoeveel talen bestaan er op het internet? En als keerzijde: hoeveel talen zijn er NIET op het net te vinden?

Even alles op een rijtje: volgens Wikipedia zijn er zijn nu wereldwijd iets minder dan 7000 talen, Kornai zelf houdt het op 7.776 talen. Om te kunnen meten hoeveel talen er op internet gebezigd worden, heeft Kornai een programma geschreven om top-level webdomeinen door te spitten en de woorden naar taal te rubriceren. Hij heeft ook Wikipediapagina’s geanalyseerd, een veelgebruikte manier om de digitale levendigheid van een taal te markeren, en taalkeuzeopties bestudeerd bij besturingssystemen en spellingcheckers.

Zijn conclusie: minder dan 5% van de levende talen die vandaag de dag in de wereld worden gesproken is op het internet te vinden.

(Caitlin Dewey, Washington Post, vertaald door Michel Vrisekoop)

Tweetaligheid kan dementie uitstellen –

Het spreken van meer dan één taal kan bijzonder handig zijn in het zakelijk leven of als je op vakantie gaat. Een recente studie heeft nu uitgewezen dat het ook goed kan zijn voor je gezondheid.

De sociale en culturele voordelen van meertaligheid zijn al langer bekend; kinderen die in een tweetalig gezin opgroeien, krijgen een breder beeld op cultuur en hebben een grotere affiniteit met talen. In een artikel in het medisch tijdschrift Neurology hebben wetenschappers nu aangetoond dat de processen in de hersenen waar geschakeld wordt tussen talen van invloed zijn op de effecten van dementie.

In een gezamenlijke studie van het Nizam’s Institute of Medical Sciences in India en de universiteit van Edinburgh is ontdekt dat personen die vloeiend twee of meer talen spreken pas op een later moment de ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie en frontotermporale dementie ontwikkelen.

Doema wil dat Russisch een officiële EU-taal wordt –

Volgens een bericht uit de Voice of Russia wordt er in de Doema, de Russische Tweede Kamer, geprobeerd om voldoende steun te krijgen om het Russich bij de EU te laten erkennen als officiële taal van de EU. De poging maakt een kans nu nieuwe EU-regels het mogelijk maken om een nieuwe taal toe te voegen mits daar ten minste één miljoen handtekeningen voor worden verzameld.

Volgens Alexei Zhuravlyo, lid van de defensiecommissie van de Doema, zou het geen enkel probleem moeten zijn om een miljoen handtekeningen te verzamelen vanwege de aanwezigheid van Russische gemeenschappen binnen de EU. De Russiche overheid, die internationale samenwerking propageert, zal dit intiatief zeer waarschijnlijk steunen.

Het Russisch is een van de grootste talen ter wereld en de grootste in Europa. Het is de grootste Slavische taal en behoort tot de Indo-Europese taalfamilie. Er zijn ongeveer 145 miljoen moedertaalsprekers en circa 110 miljoen mensen spreken Russisch als tweede taal. Ongeveer 6% van de bewoners van de EU spreekt Russisch.

Taalfouten op websites schrikt 59% af –

Nieuw Brits onderzoek heeft aangetoond dat 59% van de Britten geen gebruik zal willen maken van een bedrijf dat op zijn website storende grammaticale fouten of spelfouten heeft staan. 82% geeft aan geen vertrouwen te hebben in een bedrijf dat informatie niet correct in het Engels heeft vertaald.

In het onderzoek zijn ruim duizend Britse volwassenen ondervraagd over hun online koop- en surfgewoontes. De deelnemers werd gevraagd of zij al of niet hadden gemerkt dat er taalfouten op de sites stonden; 74% zei daarop “ja”.

Toen hun werd gevraagd of fouten in de grammatica en storende spelfouten hen zouden tegenhouden om op die site goederen te kopen of diensten af te nemen, zei 59% dat dat zo was. De meerderheid gaf aan geen vertrouwen te hebben dat die bedrijven goede kwaliteit zouden leveren. Anderen zouden het bedrijf afwijzen omdat zij meenden dat het bedrijf dan te onzorgvuldig of niet professioneel genoeg zou zijn.

Translators without Borders ontvangt nieuwe giften –

In de vertaalwereld bestaat één organisatie die zich inzet voor een probleem dat maar weinig mensen onderkennen. In vluchtelingenkampen in ontwikkelingslanden is een onderbelicht probleem de taalbarrière tussen hulpverleners en hulpbehoevenden. Translators without Borders helpt daarbij door vertalers bereid te vinden teksten te vertalen die voor vluchtelingen van pas kan komen. Bijvoorbeeld informatie over AIDS of HIV, over inentingen en het voorkomen van ziektes, maar ook over de stand van zaken in het thuisland of politieke ontwikkelingen. In dit artikel wordt bericht over de financiering van een nieuw plan voor het verbeteren van de communicatie tussen hulpverleners en de lokale bevolking bij humanitare noodgevallen.