Hoe het internet talen de nek om draait –

Minder dan 5% van de huidige talen van de wereld wordt gebruikt op het internet, zo verklaart taalkundige András Kornai in een recente studie. De vrees bestaat dat het internet de andere 95% van de talen de nek om zal draaien.

Deze onthutsende conclusies komen uit een artikel dat is gepubliceerd in het oktobernummer van het blad PLOSOne getiteld “Digital Language Death”. In het onderzoek wordt geprobeerd antwoord te geven op de fascinerende maar weinig gestelde vraag: hoeveel talen bestaan er op het internet? En als keerzijde: hoeveel talen zijn er NIET op het net te vinden?

Even alles op een rijtje: volgens Wikipedia zijn er zijn nu wereldwijd iets minder dan 7000 talen, Kornai zelf houdt het op 7.776 talen. Om te kunnen meten hoeveel talen er op internet gebezigd worden, heeft Kornai een programma geschreven om top-level webdomeinen door te spitten en de woorden naar taal te rubriceren. Hij heeft ook Wikipediapagina’s geanalyseerd, een veelgebruikte manier om de digitale levendigheid van een taal te markeren, en taalkeuzeopties bestudeerd bij besturingssystemen en spellingcheckers.

Zijn conclusie: minder dan 5% van de levende talen die vandaag de dag in de wereld worden gesproken is op het internet te vinden.

(Caitlin Dewey, Washington Post, vertaald door Michel Vrisekoop)