Taalfouten op websites schrikt 59% af –

Nieuw Brits onderzoek heeft aangetoond dat 59% van de Britten geen gebruik zal willen maken van een bedrijf dat op zijn website storende grammaticale fouten of spelfouten heeft staan. 82% geeft aan geen vertrouwen te hebben in een bedrijf dat informatie niet correct in het Engels heeft vertaald.

In het onderzoek zijn ruim duizend Britse volwassenen ondervraagd over hun online koop- en surfgewoontes. De deelnemers werd gevraagd of zij al of niet hadden gemerkt dat er taalfouten op de sites stonden; 74% zei daarop “ja”.

Toen hun werd gevraagd of fouten in de grammatica en storende spelfouten hen zouden tegenhouden om op die site goederen te kopen of diensten af te nemen, zei 59% dat dat zo was. De meerderheid gaf aan geen vertrouwen te hebben dat die bedrijven goede kwaliteit zouden leveren. Anderen zouden het bedrijf afwijzen omdat zij meenden dat het bedrijf dan te onzorgvuldig of niet professioneel genoeg zou zijn.