Translators without Borders ontvangt nieuwe giften –

In de vertaalwereld bestaat één organisatie die zich inzet voor een probleem dat maar weinig mensen onderkennen. In vluchtelingenkampen in ontwikkelingslanden is een onderbelicht probleem de taalbarrière tussen hulpverleners en hulpbehoevenden. Translators without Borders helpt daarbij door vertalers bereid te vinden teksten te vertalen die voor vluchtelingen van pas kan komen. Bijvoorbeeld informatie over AIDS of HIV, over inentingen en het voorkomen van ziektes, maar ook over de stand van zaken in het thuisland of politieke ontwikkelingen. In dit artikel wordt bericht over de financiering van een nieuw plan voor het verbeteren van de communicatie tussen hulpverleners en de lokale bevolking bij humanitare noodgevallen.